Thứ sáu, 03/12/2021 20:53 (GMT+7)
Thứ tư, 15/09/2021 19:25 (GMT+7)

Liên hiệp Hội Việt Nam luôn phấn đấu để xứng đáng là lực lượng nòng cốt

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng có bài phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc của Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chiều 15/9, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc của Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng, Hội nghị đã được triển khai tích cực, liên tục, khẩn trương, dân chủ, rất trách nhiệm và hiệu quả cao.

Hội nghị đã ghi nhận các ý kiến phát biểu, tham luận của các đồng chí đại diện các cơ quan Bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp KH&CN tại 61 điểm cầu.

Đặc biệt Hội nghị rất vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo sâu sắc và toàn diện đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam nói riêng, của đội ngũ trí thức KH&CN cả nước nói chung.

Liên hiệp Hội Việt Nam luôn phấn đấu để xứng đáng là lực lượng nòng cốt - Ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: KTMT)

Theo Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng, Hội nghị là biểu tượng sinh động của sự đồng tâm, nhất trí của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, hưởng ứng lời hiệu triệu của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự nỗ lực, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của toàn thể hệ thống chính trị, của toàn dân trong trận chiến này.

Xin cảm ơn và chia sẻ khó khăn, hy sinh mất mát của lực lượng y bác sĩ, bộ đội, công an, dân phòng, nhà báo, các nhà hảo tâm, thiện nguyện, các cháu tình nguyện viên đã không quản ngày đêm nơi tuyến đầu đối đầu với gian nguy vất vả để phòng, chống dịch, đóng góp công sức, tiền bạc, dấn thân vào trận tuyến cam go, phức tạp này để sớm đưa nước ta trở lại cuộc sống an lành.

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng tổng hợp và nhấn mạnh một số nội dung sau:

Liên hiệp Hội Việt Nam ghi nhận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ, đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam xác định rõ hơn trách nhiệm của mình để đáp lại sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam sẽ cùng với cấp ủy của các cấp, các ngành triển khai mạnh mẽ thực hiện 6 nhiệm vụ và 3 đột phá chiến lược mà Đại hội XIII đề ra với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể mà Đồng chí Thủ tướng đã chỉ đạo. Đoàn Chủ tịch và mỗi Hội thành viên sẽ hoàn thiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và đẩy mạnh triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó.

Liên hiệp Hội Việt Nam cần phải chủ động, tích cực hơn nữa để góp phần phát triển KH&CN lên tầm cao mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành tựu KHCN, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 mang lại; Tạo động lực mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước, làm cho KH&CN thực sự trở thành động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh, quốc phòng; Vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19.

Liên hiệp Hội Việt Nam luôn phấn đấu để xứng đáng là lực lượng nòng cốt - Ảnh 2
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, Hội nghị đã được triển khai tích cực, liên tục, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả cao. (Ảnh: KTMT)

Liên hiệp Hội Việt Nam cần phấn đấu cao hơn nữa để luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong xây dựng, tập hợp đội ngũ trí thức Việt Nam; Làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân - nông dân - trí thức.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phát động, cả hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam từ Trung ương đến địa phương nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19; Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đẩy mạnh nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là công tác vận động, khơi dậy tinh thần sáng tạo, cống hiến hết mình của đội ngũ trí thức; Đẩy mạnh phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào cuộc sống; Tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong xây dựng chính sách và quyết định những vấn đề lớn của đất nước; Chủ động tham mưu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tập hợp, đoàn kết và phát huy hiệu quả tiềm lực của đội ngũ trí thức nước nhà.

Tiếp tục xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ trí thức KH&CN cả nước. Tiếp tục củng cố, đổi mới tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam từ Trung ương tới địa phương và các Hội ngành thành viên, các tổ chức KH&CN trực thuộc.

Với thành công to lớn của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, với khát vọng vươn lên của quốc gia, của dân tộc, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII cũng như các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng; Phát huy vai trò thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nâng cao hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng đồng bào cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng một lần nữa nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang phải gắng hết sức để chống lại đại dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế; Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam và đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà cảm ơn sự tin tưởng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Liên hiệp Hội Việt Nam hứa sẽ nỗ lực, cố gắng hết mình để đáp lại sự tin tưởng đó, có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Linh Dao

Bạn đang đọc bài viết Liên hiệp Hội Việt Nam luôn phấn đấu để xứng đáng là lực lượng nòng cốt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lạm phát năm 2021 sẽ thấp hơn 4%
Trước nhiều ý kiến về việc mặt hàng tiêu dùng tăng mạnh trong thời gian qua sẽ ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong các tháng còn lại của năm 2021. Bộ Tài chính nhận định với diễn biến CPI từ đầu năm đến nay mức lạm phát năm 2021 sẽ thấp hơn 4%.
Đại dương có nguồn gốc từ Mặt Trời?
Nước là một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất mà con người cần khi chúng ta đi khắp Hệ Mặt trời, đến các thế giới khác. Một nghiên cứu mới cho thấy nguồn nước trên Trái Đất được tạo ra từ Mặt Trời.