Thứ sáu, 19/04/2024 06:00 (GMT+7)
Đồng Nai bêu tên 94 doanh nghiệp nợ thuế 'khủng'
Cục thuế tỉnh Đồng Nai vừa công khai danh sách 94 doanh nghiệp nợ thuế lớn với tổng số nợ thuế tính đến đầu tháng 5/2020 hơn 565 tỉ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư LDG có số nợ thuế lớn nhất tới 123 tỉ đồng.