Thứ hai, 26/02/2024 00:24 (GMT+7)
Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 11/2023
Tháng 11, ngân hàng Agribank tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn. Theo đó, khung lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân về trong khoảng 3 - 5,3%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 10/2023
Tháng 10, ngân hàng Agribank tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi đối với các kỳ hạn. Theo đó, khung lãi suất được áp dụng cho khách hàng cá nhân về trong khoảng 3 - 5,5%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 7/2023
Tháng 7, Ngân hàng Agribank tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn. Hiện, biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân trong khoảng 3,4 - 6,3%/năm, khách hàng doanh nghiệp trong khoảng 3,1 - 5,2%/năm.