Thứ năm, 06/10/2022 17:43 (GMT+7)
20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán giảm còn 50%
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 37/2020/TT-BTC (Thông tư 37/BTC) quy định về mức thu, nộp lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán nhằm cấp bách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Theo đó, nhiều khoản phí, lệ phí sẽ được giảm tới 50% từ ngày 7/5/2020.