Thứ năm, 06/10/2022 17:58 (GMT+7)
Sức hút mới từ nhóm cổ phiếu bất động sản
Dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu bất động sản liên tục tăng cao thời gian qua và trở thành “hấp lực” mới trên thị trường chứng khoán. Diễn biến này được hỗ trợ bởi các kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng mạnh và lạc quan trong năm 2019 cùng với việc doanh nghiệp thu xếp được nguồn vốn trung và dài hạn.