Thứ ba, 05/12/2023 16:49 (GMT+7)
Siết chặt kỷ cương tài chính ngân sách
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 253/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Theo đó, một trong những giải pháp quan trọng đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính.