Thứ năm, 25/07/2024 08:29 (GMT+7)
Thứ hai, 17/06/2024 06:25 (GMT+7)

Bộ Công Thương triển khai kế hoạch về tăng cường quản lý tín chỉ carbon

Theo dõi KTMT trên

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý tín chỉ carbon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định.

Kế hoạch nhằm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, vai trò của các tổ chức và doanh nghiệp ngành Công Thương đối với hoạt động mua, bán trao đổi tín chỉ carbon, thị trường carbon trong thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam.

Kế hoạch nêu rõ nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Công Thương là xây dựng và ban hành Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon, hoàn thành trong quý III/2024.

Bộ Công Thương cũng sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định quyết định việc tổ chức đàm phán, ký kết, triển khai thỏa thuận hoặc hợp đồng với các đối tác quốc tế về chuyển nhượng tín chỉ carbon, kết quả giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương phù hợp với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của quốc gia.

Bộ Công Thương triển khai kế hoạch về tăng cường quản lý tín chỉ carbon - Ảnh 1
Bộ Công Thương triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý tín chỉ carbon.

Song song với đó, Bộ sẽ đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia thị trường carbon của một số lĩnh vực có tiềm năng thuộc ngành Công Thương.

Đồng thời tiến hành rà soát cơ sở pháp lý, tình hình thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế về hoạt động quản lý, mua bán, trao đổi chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC) gắn với việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải quốc gia, đề xuất quy định quản lý (nếu có).

Ngoài ra, Bộ Cong Thương cũng sẽ tổ chức tuyên truyền sâu, rộng về các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện NDC, phương thức tạo tín chỉ carbon, tham gia thị trường carbon tự nguyện, tổ chức và phát triển thị trường carbon tuân thủ cho các đối tượng của ngành công thương.

Để triển khai các nhiệm vụ của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg, Bộ Công Thương giao các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung.

Cụ thể như Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững được Bộ Công Thương giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện xây dựng Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 thuộc phạm vi quản lý và trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt trước ngày 30/9.

Xây dựng báo cáo kết quả rà soát cơ sở pháp lý, tình hình thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế về hoạt động quản lý, mua bán, trao đổi chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC) gắn với việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải quốc gia, đề xuất quy định quản lý, thời gian hoàn thành trước ngày 30/9.

Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định quyết định việc tổ chức đàm phán, ký kết, triển khai thỏa thuận hoặc hợp đồng với các đối tác quốc tế về chuyển nhượng tín chỉ carbon, kết quả giảm phát thải khí nhà kính của ngành công thương phù hợp với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của quốc gia.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững thực hiện đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia thị trường carbon của một số lĩnh vực có tiềm năng thuộc ngành công thương như sản xuất thép, sản xuất điện...

Các đơn vị như: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Công nghiệp, Vụ Pháp chế, Viện Năng lượng, Viện Chiến lược, Chính sách Công Thương và các đơn vị có liên quan được Bộ Công Thương giao phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững là đơn vị đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Ban Chỉ đạo về Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh của Bộ Công Thương tại các kỳ họp Ban Chỉ đạo hoặc báo cáo Lãnh đạo Bộ bằng văn bản và các kiến nghị để nâng cao hiệu quả thực hiện.

H.A

Bạn đang đọc bài viết Bộ Công Thương triển khai kế hoạch về tăng cường quản lý tín chỉ carbon. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới