Thứ tư, 08/02/2023 16:31 (GMT+7)
Thúc đẩy hợp tác công tư, chuyển đổi số du lịch
Sau một thời gian ngắn mở cửa, du lịch Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ. lượng khách du lịch nội địa trong 9 tháng vượt cả năm 2019. Du lịch Việt Nam cần nâng cao hạ tầng công nghệ để đáp ứng phiên bản kế tiếp của Internet - vũ trụ ảo (metaverse).