Thứ tư, 07/12/2022 00:58 (GMT+7)
Doanh nghiệp xuất khẩu cá tra kỳ vọng nhiều vào EVFTA
Do ảnh hưởng của Covid-19, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đi các thị trường nói chung và EU nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhiều người kỳ vọng, xuất khẩu cá tra qua EU sẽ phục hồi tốt hơn sau dịch do tận dụng tốt lợi thế từ EVFTA.