Thứ bảy, 13/08/2022 22:38 (GMT+7)
Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp
Hiện nay, đã có nhiều phương pháp, công nghệ xử lý chất thải rắn nói chung và chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) nói riêng được triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, áp dụng các công nghệ đó tại các địa phương vẫn gặp không ít khó khăn, vướng mắc dẫn đến việc xử lý CTRSH vẫn là một vấn đề nan giải.
Bộ Công an đề nghị cung cấp thông tin xử lý chất thải ở Đồng Nai
Ngày 26/10, Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an vừa đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin, tài liệu về công tác xử lý chất thải trên địa bàn. Trước đó, vào năm 2017, qua thanh tra toàn diện việc xử lý chất thải rắn trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2016, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã phát hiện nhiều sai phạm.