Thứ sáu, 03/12/2021 01:09 (GMT+7)
Làng Đáy ở triền sông
Làng Đáy vốn là dân vạn chài bao đời lênh đênh sông nước, nhưng rồi họ cũng tụ cư được lên bờ dẫu vẫn mưu sinh bằng nghề chài lưới, cứ chấp chới giữa bờ “văn minh”.