Thứ tư, 25/05/2022 18:10 (GMT+7)
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Cải tạo môi trường do khai thác khoáng sản gây ra
Triển khai tập trung thực hiện chính sách thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 3 Điều 84 Luật khoáng sản và Nghị định số 203/2013/NĐ-CP, trong những năm qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm vụ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
Góp ý xây dựng dự thảo Nghị định 22 về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Đóng góp xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, các tỉnh đều cho rằng, về hình thức và phương thức đấu giá, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cần xem xét, quy định theo hướng linh hoạt hơn, tùy vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế phù hợp.