Thứ hai, 01/03/2021 11:25 (GMT+7)
Những hy sinh không nói hết bằng lời
Hơn một năm dịch COVID-19 xuất hiện ở nước ta cũng là từng đó thời gian đội ngũ y bác sĩ vào cuộc chiến khốc liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Sự hy sinh của các y bác sĩ trong cuộc chiến này không thể nói hết bằng lời.