Thứ ba, 19/10/2021 22:20 (GMT+7)
Thử nghiệm sàn giao dịch Carbon tại Việt Nam
Sàn giao dịch tín chỉ Carbon đang là hướng đi mới nhằm tập hợp, thu hút dòng tài chính xanh cho đầu tư phát triển bền vững, góp phần thực hiện các cam kết giảm phát thải theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.