Thứ năm, 28/09/2023 04:21 (GMT+7)
Cơ hội chuyển dịch sang năng lượng sạch
Quá trình chuyển đổi từ phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch sang phát triển và ứng dụng năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả là tất yếu. Việt Nam có cơ hội lớn để chuyển dịch sang năng lượng sạch.