Thứ sáu, 21/01/2022 03:34 (GMT+7)
Lào Cai: Xuất hiện lũ lớn trên sông Chảy và sông Hồng
Do ảnh hưởng của mưa trên diện rộng, trong khi đó, phía thượng lưu lại có mưa kéo dài, khiến nước từ đầu nguồn đổ về tăng nhanh. Sáng ngày 13/8, mực nước đo được tại sông Hồng là 78.61m, mực nước đo tại sông chảy là 69,50m, xuất hiện lũ lớn trên 2 con sông tại Lào Cai.