• Thứ tư 21/08/2019 23:05
  • Hotline: 0917393388
Đọc báo giấy Kinh tế môi trường

Sớm hoàn thiện Đề án tăng cường quản lý đất đai các nông, lâm trường

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi họp Hội đồng thẩm định Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định 118 năm 2014 của Chính phủ, Ban Quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng” . Tham dự có các thành viên Hội đồng gồm các Vụ, Cục có liên quan và đại diện Tổng cục Quản lý đất đai.

 
som hoan thien de an tang cuong quan ly dat dai cac nong lam truong

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại cuộc họp

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, mục tiêu cụ thể của Đề án là thiết lập được hệ thống bản đồ, hồ sơ kỹ thuật phản ánh chính xác, đầy đủ theo đúng hiện trạng ranh giới các loại đất; ranh giới đất thuộc tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng…

Về nhiệm vụ tổ chức thực hiện ở cấp Trung ương sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và ban hành các văn bản xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án trên phạm vi cả nước; xây dựng phương án hỗ trợ kỹ thuật, kinh phí đối với địa phương khó khăn; thực hiện các hoạt động kiểm soát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và xử lý các vi phạm đấy đai có nguồn gốc lâm, nông trường; tích hợp … Nhiệm vụ do địa phương thực hiện là rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất đối với các đối tượng; đo đạc mới bản đồ địa chính, chỉnh lý bản đồ địa chính hiện có; tổng hợp thống kê hiện trạng…

Đề án cũng thống kê đầy đủ hiện trạng quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc nông lâm trường thuộc phạm vi đề án;  rà soát ranh giới, cắm mốc, đo đạc xác định tọa độ đường ranh giới sử dụng đất, lập hồ sơ ranh giới; hiện trạng quy hoạch giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính; nội dung và khối lượng nhiệm vụ do Trung ương và địa phương thực hiện…

Tại buổi họp, các thành viên đã tập trung góp ý về các nội dung trong đề án. Đại diện Vụ kế hoạch đề nghị, Tổng cục Quản lý đất đai cần thể hiện rõ trong đề án các nội dung thu hồi đất của các đơn vị sử dụng đất nông, lâm trường không hiệu quả để địa phương khi thực hiện có cơ sở thu hồi giao cho đồng bào dân tộc thiểu số. Về nội dung liên quan tới đo đạc, lập bản đồ, đề nghị, cần nghiên cứu sử dụng các phương pháp đo đạc khác để giảm kinh phí đề án…

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị, Tổng cục cần phối hợp với Cục Viễn thám quốc gia và Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam xem xét các công nghệ đo đạc, sử dụng những kết quả đo vẽ trước đây để giảm kinh phí thực hiện. Bên cạnh đó, ngoài việc chỉ ra các tồn tại phải xem xét đề xuất các giải pháp cụ thể để các địa phương thực hiện hiệu quả…

Thứ trưởng cũng yêu cầu, Tổng cục nhanh chóng tiếp thu tiếp thu các ý kiến của Hội đồng để sớm hoàn thiện Đề án để trình Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ.

Tuyết Nhi Báo TN&MT

Theo Môi trường và đô thị

Bài liên quan

Xem phiên bản mobile