Thứ hai, 11/12/2023 22:41 (GMT+7)
Petrovietnam hoàn thành vượt mức 77% kế hoạch đề ra
Tính chung 4 tháng, tất cả chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong đó khai thác dầu thô vượt 15,3%; khai thác khí vượt 20,3%; sản xuất đạm vượt 12,8%; sản xuất xăng dầu vượt 13%; sản xuất điện vượt 4,6% với kế hoạch 4 tháng,
Đảm bảo cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế
Sau dịch nền kinh tế đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực, lúc này rất nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh. Chỉ riêng tín dụng không thể giải quyết được khó khăn thanh khoản nền kinh tế mà phải bằng nhiều biện pháp đồng bộ.