Thứ sáu, 02/12/2022 03:38 (GMT+7)
Long An: Phân loại vì nhân loại
Phân loại rác thải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ô nhiễm môi trường trầm trọng. Người dân tại Long An đã cùng nhau sáng tạo, lồng ghép và gửi gắm thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường trong mỗi câu ca dao tục ngữ quen mà lạ, lạ mà quen.