Thứ bảy, 22/01/2022 13:07 (GMT+7)
Cây xanh cho đô thị
Xanh - đang là tiêu chí hướng tới của nhiều thành phố. Nhưng, phủ xanh cho môi trường đô thị không chỉ vung tiền ra là có được, mà còn cần nhiều hơn thế: Một nghiên cứu khoa học nghiêm túc.