Thứ hai, 01/03/2021 11:01 (GMT+7)
Phát triển kinh tế xanh để bảo vệ môi trường
Nhiều chuyên gia cho rằng, chủ trương không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế cần tiếp tục được thực hiện theo chiến lược phát triển nền kinh tế xanh. Đây là con đường phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu.