Thứ sáu, 03/12/2021 20:13 (GMT+7)
Chuyển đổi chính sách đưa ĐBSCL lên tầm cao mới
Một số chuyển đổi chinh sách, đặc biệt là Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ đã giúp ĐBSCL phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa khu vực lên tầm cao mới, trở thành khu vực kinh tế nông nghiệp mũi nhọn của cả nước.
TP.HCM hướng đến hình mẫu đô thị xanh
TP.HCM đặt ra chỉ tiêu giai đoạn 2020-2025 tăng thêm tối thiểu 150 ha đất công viên, tăng thêm 10 ha mảng xanh công cộng. Mục tiêu đến năm 2030, đất công viên ở TP.HCM đạt 1 m2/người, tăng 450 ha so với năm 2020.