Thứ tư, 29/11/2023 13:21 (GMT+7)
Thành phố không phát thải
Trong một thời gian dài phát triển công nghiệp như vũ bão, nhiều nước phương Tây đã phải trả giá đắt cho sự thái quá của mình: Môi trường sống bị tàn phá do công nghiệp hóa, đô thị hóa. Thật may, họ đã kịp thời tỉnh ngộ, hướng đến một cuộc sống bền vững hơn, gắn bó, hài hòa với thiên nhiên hơn. Nhưng với Việt Nam, dường như bài học đó chưa được “thấm nhuần”.