Thứ tư, 22/09/2021 09:21 (GMT+7)
Chất lượng môi trường nước mặt cải thiện
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Tổng cục Môi trường) vừa công bố kết quả quan trắc chất lượng nước tại 5 lưu vực sông (LVS) Khu vực phía Bắc. Theo đó, chất lượng môi trường nước sông được cải thiện hơn so với cùng kỳ quan trắc năm 2019.