Thứ bảy, 02/12/2023 23:04 (GMT+7)
Rủi ro do ô nhiễm nước đang trở nên nghiêm trọng
Ô nhiễm nước đã nổi lên trở thành một mối đe dọa kinh tế liên quan đến nước lớn nhất cho Việt Nam. Kinh nghiệm đã chỉ ra một cách thống nhất rằng ít có tác động nào mang lại lợi ích phát triển lớn và ngay lập tức như cung cấp nước sạch.