Thứ ba, 26/01/2021 17:00 (GMT+7)
Phản hồi về sự cố nước thải tràn lan chung cư Xuân Phú: Chủ đầu tư nói gì ?
Mặc dù đã có biên bản, cam kết về khắc phục tình trạng tràn nước thải sinh hoạt ở khu chung cư Xuân Phú (Huế) phải hoàn thành trước 23/3/3020, tuy nhiên việc thực hiện của Chủ đầu tư vẫn chỉ nằm… trên giấy, người dân sinh sống ở đây vẫn tiếp tục “chịu trận”, sống chung với mùi hôi thối nồng nặc.
Nguy cơ ô nhiễm nước hệ thống sông Đồng Nai
Sông Ðồng Nai có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho khoảng 17 triệu người thuộc lưu vực 11 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa phát triển mạnh khiến hệ thống sông Ðồng Nai đã và đang phải đối mặt nguy cơ ô nhiễm rất cao.