Chủ nhật, 28/05/2023 10:46 (GMT+7)
Thephaco: “Phú quý giật lùi..."
Công ty Dược & Vật tư Y tế Thanh Hóa có truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển. Trong quá trình phát triển của mình doanh nghiệp đã vinh dự nhận được rất nhiều danh hiệu cao quý.