Thứ bảy, 03/06/2023 09:29 (GMT+7)
Xác định mô hình đô thị Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM
Nhiệm vụ nghiên cứu và thiết lập cơ chế đặc thù thúc đẩy phát triển TP.HCM theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trong đó theo các chuyên gia việc đầu tiên là cần xác định "hình hài" trung tâm này như thế nào.
Chuyên gia hiến kế gỡ khó cho doanh nghiệp FDI
“Nói đến phục hồi kinh tế xã hội, nói đến tăng trưởng kinh tế nhưng nếu chúng ta không có người lao động để phục vụ sản xuất, đáp ứng các đơn hàng thì nói câu chuyện phục hồi không có ý nghĩa gì ở đây cả".