Thứ tư, 05/10/2022 19:16 (GMT+7)
Độc đáo Bảo tàng Báo chí Việt Nam
Bảo tàng Báo chí Việt Nam ra đời không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị lớn lao của lịch sử báo chí mà còn là lịch sử của đất nước, của dân tộc. Đây cũng là một điểm đến bồi đắp thêm niềm tự hào của những người làm báo Việt Nam.