Thứ bảy, 03/06/2023 08:44 (GMT+7)
Giá trị tinh thần trong ngày tri ân
Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 hằng năm là dịp người dân trên cả nước kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng, liệt sĩ, gia đình người có công đã cống hiến xương máu, công sức cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP là 1.624.000 đồng.