Chủ nhật, 03/07/2022 06:48 (GMT+7)
Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 58/2019/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định 58/2019/NĐ-CP là 1.624.000 đồng.