Thứ ba, 19/10/2021 22:16 (GMT+7)
Nhà ở xã hội còn thiếu 'gay gắt'
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, nhà ở xã hội còn thiếu gay gắt, phát triển nhà ở xã hội hiện nay mới đạt 41,7% so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia. 
Siết chặt kỷ cương tài chính ngân sách
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 253/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Theo đó, một trong những giải pháp quan trọng đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính.
Quyết liệt giải ngân đầu tư công
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng.
Thủ tướng: ‘Không thể khoanh tay đứng nhìn khó khăn của người dân, doanh nghiệp’
Ngày 19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về những nội dung chủ yếu của dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN 2021, dự thảo Kế hoạch tài chính-NSNN 2021-2023, dự thảo Kế hoạch phát triển KT-XH và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.