Thứ sáu, 12/08/2022 06:15 (GMT+7)
Thanh Hóa: Đóng cửa mỏ khoáng sản sau khai thác để bảo vệ môi trường
Để đảm bảo đưa môi trường, hệ sinh thái tại khu vực sau khai thác khoáng sản và khu vực bị ảnh hưởng của hoạt động khai thác về trạng thái môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu đạt được các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường, đảm bảo an toàn và phục vụ các mục đích có lợi cho con người.