Thứ năm, 02/02/2023 08:19 (GMT+7)
Cần quyết liệt hơn trong công tác bảo vệ môi trường
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã chính thức đi vào thực tiễn với nhiều chính sách, giải pháp đột phá trong công tác BVMT. Tuy nhiên, áp lực của biến đổi khí hậu, “nạn” phá rừng, ô nhiễm môi trường... khiến công tác BVMT gặp nhiều khó khăn, thách thức.