Thứ hai, 25/09/2023 05:44 (GMT+7)
"Điểm sáng" nào cho thị trường bất động sản?
Theo chuyên gia, lực cầu hiện là điểm sáng nhất của thị trường bất động sản. Lực cầu bất động sản hiện tại rất mạnh bởi kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh và đầu tư công về hạ tầng đang tăng trưởng mạnh nhất các thời kỳ.