Chủ nhật, 28/05/2023 09:23 (GMT+7)
Thanh Hóa: Khai thác và bảo vệ an toàn các công trình hồ chứa nước
Hồ chứa nước là công trình được hình thành bởi đập dâng nước và các công trình có liên quan để tích trữ nước, có nhiệm vụ chính là điều tiết dòng chảy, cắt, giảm lũ, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và cải thiện môi trường. Để an toàn đập, hồ chứa nước trong mùa mưa bão phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, đo đạc, quan trắc hồ chứa nước theo diễn biến của thời tiết.
11 loại công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 48/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn, trong đó sửa đổi bổ sung quy định công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn.