Thứ năm, 30/11/2023 01:17 (GMT+7)
Lo Tết
Chắc chỉ trẻ nhỏ vô tư là không “lo” Tết còn người lớn, đặc biệt là người chủ gia đình, người giữ tay hòm chìa khóa thì đã quan tâm đến Tết từ trước đó vài tháng. Tôi dùng chữ “lo” ở đây với hai nghĩa là “lo liệu và “lo lắng” với những cung bậc khác nhau.