Thứ năm, 19/05/2022 13:23 (GMT+7)
Góp ý xây dựng dự thảo Nghị định 22 về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Đóng góp xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, các tỉnh đều cho rằng, về hình thức và phương thức đấu giá, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cần xem xét, quy định theo hướng linh hoạt hơn, tùy vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế phù hợp.