Chủ nhật, 14/08/2022 14:26 (GMT+7)
Chúng ta cần đối xử công bằng với hoạt động du lịch
Với việc mở lại các đường bay quốc tể trở lại từ 15/2, chấp nhận hộ chiếu vắc xin thì không có lý do gì chúng ta không mở cửa đón du khách quốc tể trở lại Việt Nam. Với tư cách cá nhân, tôi ủng hộ chủ trưởng mở cửa trở lại các hoạt động du lịch từ 15/3.