Thứ bảy, 23/10/2021 15:44 (GMT+7)
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
Tăng trưởng xanh tiến tới nền kinh tế carbon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững, giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính trở thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát triển kinh tế.