Chủ nhật, 24/10/2021 09:52 (GMT+7)
Văn Phú - Invest: Doanh thu và lợi nhuận 2019 tăng mạnh
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI), 2019 là một năm thành công của VPI với doanh thu tăng gấp 11 lần, lợi nhuận sau thuế tăng 17% so với năm 2018, trong đó mảng kinh doanh bất động sản chiếm tới 89% doanh thu, tiếp tục sẽ là mảng cốt lõi với nhiều nguồn thu hiện hữu trong năm nay.