Thứ năm, 08/12/2022 12:39 (GMT+7)
Khởi động dự án tăng cường khả năng chống chịu thiên tai cho các đô thị Bắc Trung Bộ
Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị tăng khả năng chống chịu, phục hồi trước khí hậu tại 4 tỉnh Bắc Trung Bộ" giúp các đô thị tăng cường khả năng chống chịu, phục hồi trước hệ quả của thiên tai và trước tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu.