Chủ nhật, 29/05/2022 00:10 (GMT+7)
‘Phát triển không phải bằng mọi giá, phục hồi kinh tế phải đảm bảo nhanh và bền vững’
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phát triển không phải là mọi giá, mà phải phát triển bền vững. Đồng thời, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển, sớm trở lại trạng thái bình thường mới, không “lỡ nhịp” xu thế phục hồi và phát triển của thế giới.