Thứ ba, 07/12/2021 21:28 (GMT+7)
Mục tiêu kép trong kỳ thi tốt nghiệp
Kỳ thi năm nay được tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cho nên các cán bộ và thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế hoàn thành "mục tiêu kép" vừa bảo đảm kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế; vừa bảo đảm, an toàn phòng, chống dịch Covid-19.