Thứ năm, 28/10/2021 12:24 (GMT+7)
LHQ: 70% dân số thế giới sống trong sự bất bình đẳng
Hơn 70% người dân thế giới sống ở các quốc gia có sự bất bình đẳng gia tăng kể từ năm 1990, và sự bất bình đẳng ngày càng tăng đang mang lại lợi ích cho những người giàu nhất. Đây là thông tin được Liên Hợp Quốc (LHQ) đưa ra trong Báo cáo xã hội thế giới 2020.