Thứ năm, 20/01/2022 21:10 (GMT+7)
Thành lập hệ thống các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên đầm phá lớn nhất Đông Nam Á
Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã quyết định thành lập một hệ thống các Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, qua đó nhằm bảo vệ nơi cư trú, tập trung sinh sản, bãi giống, bãi đẻ thủy sản và tổ chức khai thác, sử dụng chung bền vững nguồn lợi thủy sản.