Thứ ba, 03/10/2023 00:22 (GMT+7)
Vì sao miền Bắc lại gia tăng cắt điện trở lại?
Miền Bắc sẽ tăng cắt điện trở lại trước tình trạng báo động về thiếu điện ngày càng nghiêm trọng, nguồn nước cấp cho nhà máy thủy điện đều xuống mức rất thấp. Đồng thời việc huy động công suất lớn, liên tục nên một số tổ máy sản xuất điện vẫn gặp sự cố.