Chủ nhật, 05/02/2023 07:34 (GMT+7)
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2022
Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu; Áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; Nới "trần" giờ làm thêm lên 60 giờ/tháng; Lao động ngành du lịch được hỗ trợ học nghề 1,5 triệu đồng/tháng... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2022.
Chính thức giảm thuế VAT xuống còn 8%
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế. Đây là những nội dung nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH.
Chuyển đổi chính sách đưa ĐBSCL lên tầm cao mới
Một số chuyển đổi chinh sách, đặc biệt là Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ đã giúp ĐBSCL phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa khu vực lên tầm cao mới, trở thành khu vực kinh tế nông nghiệp mũi nhọn của cả nước.