Thứ bảy, 28/05/2022 11:25 (GMT+7)
VNGreen - Mạng xã hội vì một Việt Nam Xanh
Mạng xã hội là nền tảng tốt để tạo nên ý thức cộng đồng. Những hành động, thông điệp ý nghĩa đều được nhân rộng qua các nền tảng mạng xã hội. Sự ra đời của VNGreen – Mạng xã hội Vì môi trường đầu tiên ở Việt Nam nằm trong dòng chảy phát triển chung ấy.