Thứ ba, 16/08/2022 01:41 (GMT+7)
Kinh tế tuần hoàn tài nguyên quản lý rác thải sinh hoạt
Xây dựng kinh tế tuần hoàn để xử lý rác, giảm thiểu rác thải nhựa là một xu hướng của thế giới hiện nay. Việc này đòi hỏi nhiều nghiên cứu và thảo luận chuyên sâu, cải cách công nghệ và cải cách quản lý, vì vậy, cần hết sức thận trọng và chuyên nghiệp.