Chủ nhật, 28/05/2023 10:00 (GMT+7)
Sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 là cần thiết?
Theo các chuyên gia, mặc dù Luật Đất đai 2013 đã kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân nhưng còn bộc lộ một số hạn chế, cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn thị trường hiện nay.